Loading...

Online Danışmanlık

MBH Hukuk Bürosu kadrosunda yer alan avukatlardan online hukuki danışmanlık hizmeti almak için aşağıdaki başlıklarda yer alan bilgilere göz atabilir, ardından Randevu İsteği Oluşturma Formu’nu doldurarak dilediğiniz avukattan randevu alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ya da sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online danışmanlık; avukatın kendisine danışılan konuda hukuki bilgi ve tecrübelerini aktarmasıdır. Bu konu mevcut bir uyuşmazlık ile ilgili olabileceği gibi gerçekleşmesi olası hukuki sorunları da kapsayabilir ve bu çerçevede avukat tarafından olay ya da durum analizi yapılır, tespitlerde bulunulur, alınması gereken önlemler, izlenmesi gereken yollar, seçilmesi gereken yöntemler ve alternatif çözümler hakkında görüşülür. Başka bir deyişle online danışmanlık, hukuk bürosunda avukat ile yüz yüze yapılan hukuki danışmanlık görüşmesinin internet kanalıyla sanal ortamda gerçekleştirilmesidir.

Hukuki danışmanlık görüşmesinin online olarak gerçekleştirilmesi, farklı şehirlerde bulunan, zaman ya da başka sebeplerden dolayı büroda bir araya gelme imkanı bulunmayan danışan ile avukatın görüşmesini kolaylaştırmakla birlikte, günümüz koşullarında kolay erişilebilir, hızlı bir yöntem olması ve büroda yapılan görüşme ile neredeyse aynı verimi sağlaması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir.

Online danışmanlık görüşmesi sırasında, büroda yapılan görüşmelerde olduğu gibi tüm yasal ve etik kurallara uyulur, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde görüşme süresince ve sonrasında verilen bilgiler ve paylaşılan belgeler ile ilgili gizlilik esas alınır.

Görüşmeler bilgisayar, tablet ya da telefon kullanılarak Skype veya Zoom programları ile, tercihen görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilir. Ancak zorunlu durumlarda görüntünün kapatılarak, sadece sesli olarak görüşülmesi de mümkündür. Görüşme sırasında kesinti ve görüşme süresinde kayıp olmaması için seçilen programın önceden kurulmuş ve internet bağlantısının kontrol edilmiş olması gerekmektedir.

Programları yüklemek için aşağıdaki linkler kullanılabilir. Ayrıca yükleme veya oturum açma ile ilgili temel teknik sorularınız için gerekli olduğu takdirde bizden destek alabilirsiniz.

Skype programını yüklemek için; Buraya Tıklayınız.
Zoom programını yüklemek için; Buraya Tıklayınız.

Görüşmenin yapılacağı ortam seçilirken her iki tarafın da dikkatini görüşmeye vermesini sağlamak ve konular hakkında en detaylı ve verimli biçimde görüşebilmek amacıyla; sessiz ve gizliliğin sağlanabileceği bir ortam seçilmelidir. Mümkünse danışandan başka kimsenin bulunmadığı, sessizliğin sağlanabildiği, görüşme için kullanılan bilgisayar, telefon ya da tabletin rahat kullanılabileceği, internet bağlantısı kurulabilen, yakında priz bulunan, oturma imkanı olan ve not almak için bir masa ya da sehpa bulunan bir oda seçilmesi en uygun koşulların sağlanması için doğru bir tercih olacaktır.

Görüşme yapılacak ortamın görüşmeden önce hazırlanmış olması görüşme süresinin en etkili biçimde kullanılabilmesini sağlayacaktır.

Hakkında online hukuki danışmanlık görüşmesi yapılan konu hakkında avukat ile daha sonra telefon görüşmesi yapılabilir, soru sorulabilir, bilgi paylaşılabilir. Bu telefon görüşmeleri yeni bir ücrete tabi olmaz.

Görüşme sırasında avukat gerekli görür ise bir görüşme tutanağı düzenleyerek daha sonra bunu mail yolu ile danışana iletir, konuşulan konuların, sorulanların ve aktarılan bilgilerin kalıcı olması sağlanır.

Online hukuki danışmanlık görüşmesinde yalnızca konu hakkında bilgi aktarımı yapılır, görüşme sonunda avukat ile danışan arasında vekalet ilişkisi kurulmuş olmaz. Bunun için danışan tarafından noter aracılığı ile avukat adına vekaletname çıkarılması gerekir.

Görüşme konusu ile ilgili yapılması gereken hukuki işlemler ve iş takibi danışmanlık hizmeti veren avukatın sorumluluğunda değildir. Ancak vekaletname ile müvekkil-vekil ilişkisi kurulması halinde; dava ya da takip açılması, ihtarname, ihbarname veya sözleşme hazırlanması, dosya incelenmesi vb. iş ve işlemler ücrete tabi olarak avukat tarafından yürütülür.

Online danışmanlık görüşmesi zorunlu haller dışında hafta içi günlerinde ve çalışma saatleri içinde yapılır. Bunun dışındaki zamanlar için randevu istekleri görüşülmek istenen avukat tarafından ayrıca değerlendirilir, mümkün ise her iki taraf için de en uygun tarih ve saat belirlenir.

Form üzerinden randevu isteği oluşturulurken danışan için uygun olan zaman dilimi belirtilebilir. Randevu isteği büromuza ulaştıktan sonra, danışanın istemiş olduğu zaman dilimi içinde avukatın uygun olduğu tarih ve saatler bildirilir. Buna göre danışanın bir seçim yapması ve e-postaya cevap olarak bildirmesi istenir.

Randevu isteği oluştururken danışan tarafından tercih edilen zaman dilimi “Haziran ayı içinde, 15 gün içinde, bir hafta içinde, 10-14 Temmuz günleri arasında, ay sonuna kadar, öğleden sonra, öğleden önce” ve benzeri tercihi açık ne net yansıtan ifadelerle belirtilebilir.

Online hukuki danışmanlık görüşmesinin süresi genellikle 45 ile 90 dakika arasında değişmektedir. Görüşme isteği avukata iletildikten sonra avukat konunun gerektirdiği görüşme süresini saptar ve süre bilgisi danışana bildirilir.

Online hukuki danışmanlık ücreti, avukat tarafından verilen hukuki yardımın karşılığı olan tutarı ifade eder. Avukatlık Kanunu gereği ücretsiz veya asgari ücret tarifesi altında belirlenen bir ücret karşılığında danışmanlık yapılması mümkün değildir.

Online danışmanlık ücreti Türkiye Barolar Birliği tarafından yıllık olarak belirlenen “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” temel alınarak belirlenir.
Ücret, görüşülen avukatın kıdemine ve görüşme süresine göre değişiklik gösterir.

Tarife dikkate alınarak avukata ve süreye göre belirlenen ücret, görüşme randevusu isteğinin büromuza ulaşması sonrasında danışana e-posta yolu ile bildirilir ve banka aracılığıyla ödeme yöntemi detaylı olarak belirtilir.

Danışan tarafından ücret ödemesi e-postada belirtilen hesaba yapıldıktan sonra, randevunun kesinleştirilmesi için ödemeyi gösterir dekontun yine e-postada belirtilen şekilde büromuza iletilmesi gerekir.

Randevu isteği oluşturulurken form üzerinden incelenmesi istenen ya da konunun anlaşılmasına ilişkin belirleyici bilgiler içeren belgeler büromuza ulaştırılabilir.

Daha sonra gerekli görülmesi ya da avukat tarafından istenmesi halinde ek belgeler e-posta yolu ile gönderilebilir. Ancak bu belgelerin paylaşılması ve incelenmesi yalnızca görüşme konusunu aydınlatma amacı taşır, dosya incelemesi yapılmasını kapsamaz. Mevcut bir dosyanın incelenmesi ve bununla ilgili rapor hazırlanması gereğini doğurmaz.

Randevular her zaman iptal edilebilir ve görüşme ücreti ödenmiş ise, büromuz hesabına gönderilen tutar danışan tarafından iletilecek banka hesabına 1-3 iş günü içerisinde aktarılarak iade edilir.

Görüşülecek avukatın ve danışanın iş planlaması ile çalışma koşullarını aksatmamak ve her iki tarafın da zamanını etkin kullanmasını engellememek amacıyla; görüşmeler iptal edilecek ise iptal isteğinin randevu zamanından en az 6 saat önce bildirilmesi önem taşımaktadır.

İptal edilen görüşmelerden sonra yeni bir randevu oluşturulmak isteniyorsa karşılıklı uygun zaman dilimi belirlenir.

Randevu İsteği
Oluşturma Formu

  Ad Soyad ( * )
  E-Posta ( * )
  Telefon
  Danışma Konusu
  Avukat Tercihiniz ( * )
  Randevu Zamanı Tercihiniz( * )
  Belgeleriniz (5 Adet)Maks. 10MB (jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx)