Loading...

Miras Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, müvekkillerine miras hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz avukatları, bu hizmet sürecinde müvekkilleri ile sürekli olarak iletişim halinde çalışmaktadır.

Miras hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Mirasın reddi davasının açılması ve sürecin yönetimi
  • Tenkis davası açılması ve sürecin yönetimi
  • Muris muvazaası davasının açılması ve sürecin yönetimi
  • İntikal ve veraset işlemlerinin yürütülmesi