Loading...

Aile Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, müvekkillerini temsilen davaların açılması ve takibi sürecinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi ve müzakere sürecinin yönetimi
 • Evlat edinmeye ilişkin uyuşmazlıkların çözüm sürecinin takibi
 • Vesayet, yasal danışmanlık ve kayyum konularında hukuki destek sağlanması
 • Çekişmeli boşanma davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi
 • Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Velayet ve nafaka işlemlerinin yürütülmesi
 • Mal rejimi tasfiyesi sürecinin takibi
 • Soy bağı davalarının açılması ve dava sürecinin takibi
 • Tedbir kararlarının alınması
 • Maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve dava sürecinin yürütülmesi
 • Yabancı mahkeme kararlarına ilişkin tanıma ve tenfiz işlemlerinin yapılması
 • Aile malvarlığının yönetimine ilişkin hukuki destek verilmesi
 • Nişanlanmanın sona ermesi sebebiyle ortaya çıkan hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebi ile uyuşmazlıkların çözümü