Loading...

İş Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, idare hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve işlemler hakkında idare karşısında hak kaybı yaşanmaması amacıyla idarenin hukuka aykırı işlemleri ve eylemlerine karşı müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, gerekli başMBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda gerçek ve tüzel kişilerden oluşan hem işçi hem işveren tarafında bulunan müvekkillere mevzuata hakim şekilde, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Büromuz avukatları, bu danışmanlık ve destek sürecinde işveren tarafında müvekkilleri ve müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışmakta, ilgili her konuda sürekli olarak destek sağlamaktadır. İşçi tarafında bulunan müvekkiller ile de yine devamlı iletişim halinde, menfaatlerini en üst seviyede koruyarak çalışılmakta ve süreçler baştan itibaren büyük bir özenle yürütülmektedir.

İş hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku ile ilgili süreçlerin yönetimi
 • Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili süreçlerin yönetimi
 • Düzenli iş hukuku danışmanlığı
 • İşçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması
 • İş hukukuna ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava süreçlerinin yönetilmesi
 • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmelere ilişkin görüşmelerin yapılması
 • İşe iade davalarına ilişkin gerekli hazırlığın yapılması ve dava sürecinin yönetimi
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin düzenlenmesi
 • Haklı fesih ve devamındaki dava süreçlerinin yönetimi
 • Çalışanlara sağlanan menfaatler ve ödenecek tazminatlar ile ilgili danışmanlık verilmesi
 • Göçmenlik ile ilgili oturma ve çalışma izni, özel vizeler gibi konularda danışmanlık hizmetinin sağlanması
 • Dava ve ayrıca arabuluculuk süreci de dâhil olmak üzere alternatif uyuşmazlık yolları ile uyuşmazlık çözümü sağlanması