Loading...

İdare Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, idare hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve işlemler hakkında idare karşısında hak kaybı yaşanmaması amacıyla idarenin hukuka aykırı işlemleri ve eylemlerine karşı müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, gerekli başvurularda bulunarak bu başvurulara ilişkin yasal sürecin takibini yapmaktadır.

İdare hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İdareye karşı yürütülen tam yargı davalarının yönetimi
  • Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptaline ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava süreçlerinin yönetimi
  • Memurlar ile ilgili disiplin cezalarına karşı savunmaların hazırlanması, cezalara karşı açılan dava süreçlerinin yönetimi
  • Kamu ihalelerine itiraz ve iptal yollarının yürütülmesi
  • İdare hukuku mevzuatı kapsamına giren somut olaylarda dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasından oluşan uyuşmazlıkların çözümü