Loading...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, müvekkillerine fikri mülkiyet hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz avukatları, aynı zamanda marka vekili olarak, fikri mülkiyet haklarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil sürecinin başından sonuna kadar süreci yönetmekte, konuya ilişkin tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Marka tesciline ilişkin ön araştırmaların yapılması
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka tescil sürecinin başlatılması, itirazlara karşı cevap hazırlanması ve sürecin tamamlanmasına ilişkin her türlü hizmetin verilmesi
  • Marka haklarına ilişkin herhangi bir ihlalinin varlığı halinde hukuki sürecin başlatılması ve sürecin yönetimi
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde açılacak davaların hazırlık aşamalarının ve dava sürecinin yönetimi
  • Marka, patent ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması
  • İnternet kanalı ile yapılan marka ihlallerine karşı hukuki sürecin başlatılması ve yönetimi
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti