Loading...

Ticaret & Şirketler Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, ticaret ve şirketler hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği vermekte, müvekkil şirketlerin ilgili birimleri ile her zaman iletişim halinde kalarak hukuki ihtiyaçların doğduğu konularda zamanında ve gerekli hallerde yerinde görevlendirme ile destek sağlamaktadır.

Ticaret ve şirketler hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Aile şirketlerine kurumsallaşma sürecinde hukuki danışmanlık desteği sağlanması
  • İşletmelerin kurulma süreçlerinde gerekli hukuki zeminin hazırlanması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi
  • Sermaye artırım ve indirimlerine ilişkin hukuki danışmanlık sunulması
  • Yönetim danışmanlığı verilmesi
  • Ana sözleşme ile hissedarlar sözleşmesi hazırlanması
  • Yabancı veya yerli sermayeli şirket ve işletmelerin faaliyet süreçlerinin takibi
  • Hissedar ilişkileri, hisse dağılımı ve devir süreçleri ile hisse satım sözleşmeleri hazırlanması
  • İrtibat bürolarının kurulmasında hukuki destek sağlanması
  • İş uyuşmazlıkları, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, sermaye artırım veya eksiltme işlemleri ile ıskat prosedürünün takibi.