Loading...

Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile hukukundan doğan ve aile mahkemelerinin görev alanına…

Ceza Hukuku

Müşteki, mağdur, şüpheli veya sanık durumunda olan müvekkillerine…

Gayrimenkul Hukuku

Toplumun neredeyse her kesimini ilgilendiren gayrimenkul hukuku alanında…

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer mevzuat…

İdare Hukuku

İdare hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve işlemler hakkında idare karşısında hak kaybı…

İş Hukuku

iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda gerçek ve tüzel kişilerden oluşan hem işçi…

Kat Mülkiyeti Hukuku

büyük şehirlerde yaşamın bir parçası olan dikey yapılaşma, site oluşumu ve toplu…

Miras Hukuku

Miras hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık…

Sağlık Hukuku

Sağlık hukukuna ilişkin taraflar arasında doğan ihtilaflarda, Türk Medeni Kanunu…

Sözleşmeler Hukuku

Tarafların karşılıklı borçları ile buna bağlı hukuki ilişkilerini düzenleyen ve borçlar…

Spor Hukuku

Spor faaliyetleri ve bu faaliyeti gösteren kurumlarla ilgili olarak, spor hukukuna…

Tüketici Hukuku

Tüketicinin taraf olduğu ve başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile…

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine Vergi Usul…