Loading...

Ceza Hukuku

MBH Hukuk Bürosu, müşteki, mağdur, şüpheli veya sanık durumunda olan müvekkillerine soruşturmanın başından itibaren yargılamanın her aşamasında süreç sonuçlanıncaya kadar gerekli tüm avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Büromuz, hukuk devleti ve kanunilik ilkeleri ile Türk Ceza Kanununda yer alan tüm temel ilke ve prensipleri benimserken müvekkillerinin hak ve özgürlükleri ile menfaatlerini en etkin biçimde korumak için gerekli tüm hukuki yolları en hassas biçimde yürütmektedir.

Ceza hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Ceza mahkemelerinde sanık müdafii ve müşteki vekilliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Kolluk veya savcılık ifadelerinde bulunulması ve gözaltı sürecinin takibi
  • Şikayet dilekçesi hazırlanması ve sonraki işlemlerin yürütülmesi
  • Tutuklama ve yakalama kararlarına itiraz edilmesi
  • Temyiz başvurusu yapılması
  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması