Loading...

Sözleşmeler Hukuku

MBH Hukuk Bürosu, müvekkillerine tarafların karşılıklı borçları ile buna bağlı hukuki ilişkilerini düzenleyen ve borçlar hukuku kapsamında yer alan sözleşmeler ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, hem gerçek kişi hem de birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan tüzel kişi müvekkillerini temsilen sözleşmelerin hazırlanması, gerekli görüşme ve düzenleme süreçlerinin yürütülmesi, imzalanması, geçerli olduğu süre boyunca uygulanmasının sağlanması ve sonlandırılması konularında titiz ve özenli çalışmalar yürütmektedir.

Sözleşmeler hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Mevzuata uygun şekilde sözleşmelerin hazırlanması
  • Borçlar hukuku kapsamında yer alan konulara ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi
  • Haksız fiile dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının açılması
  • Sözleşme hükümlerinin ihlali ya da temerrüde düşülmesi gibi durumlarda gerekli hukuki süreçlerin başlatılması
  • Sözleşmeden doğan ve karşılıklı olan sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanması
  • Kira, vekalet, bağışlama, ölünceye kadar bakma, taşınır ve taşınmaz satımı, hizmet ve diğer birçok konuda sözleşme düzenlenmesi konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
  • Tarafların karşılıklı olarak hak kaybına uğramasının önüne geçmek için gerekli hazırlıkların yapılması, görüşmelerin yürütülmesi ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi hizmetlerinin sağlanması
  • Tarafların menfaatlerine zarar verilmesinin önüne geçerek, sözleşme hükümlerine ve kanuna uygun biçimde sözleşmelerin sonlandırılması