Loading...

Vergi Hukuku

MBH Hukuk Bürosu, vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine Vergi Usul Kanunu ve güncel mevzuat ışığında avukatlık hizmeti vermekte; devletin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan vergilere ilişkin ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü konusunda özen ve titizlikle çalışmaktadır.

Vergi hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Vergi planlanması ve yapılandırma süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi
  • Vergi mahkemeleri ve Danıştay’da açılan davaların takibi
  • Varlık yönetimi
  • Vergi türlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat süreçlerinde hukuki destek verilmesi
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idare nezdinde uzlaşmaya başvurulması