Loading...

Sağlık Hukuku

MBH Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, sağlık hukukuna ilişkin taraflar arasında doğan ihtilaflarda, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, müvekkillerini temsilen avukatlık faaliyeti yürütmekte; ayrıca hekimliğin kötü uygulanması olarak ifade edilen ‘’Malpraktis’’ davalarının, ilaçlara ilişkin alım, satım, üretim ve geliştirme sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi ve bunlara ilişkin gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sağlık Hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık hukuku kapsamına giren tazminat davalarının takibi
  • Sağlık hukukuna ilişkin idari, cezai, hukuki sorumluluk davalarının açılması ve takibi
  • Malpraktis davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi
  • Mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin işlemlerin yapılması
  • Hasta ve hekim haklarının korunması, hak ihlali halinde gerekli hukuki sürecin başlatılması
  • Hastaneler ve diğer sağlık kurumlarının sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • İlaç dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması
  • İlaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi
  • Klinik araştırmalar ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi
  • İlaç alım, satım, üretim ve geliştirme sözleşmelerinin düzenlenmesi